ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Διατίθενται οικόπεδα στο Απροβάτο προς κατασκευή κατοικιών. Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.